300 mill
Omsetning
600 000
Besøkende
30
Antall butikker
10 000m²
Areal

Leia Senteret

Thon Eiendom - Leia Senteret

Leia Senteret

Leia Senteret i Rørvik er den viktigste møteplassen for handlende i Vikna kommune i Trøndelag. Senteret står foran en omfattende utbygging, og vil føre til at regionen får et enda mer komplett og spennende butikktilbud.

- 2 -
Thon Eiendom - Leia Senteret

Om senteret

Leia Senteret ligger like ved Rørvik havn, sentralt plassert i Rørvik sentrum. Det er planlagt omfattende utbygging av senteret og endring av profil fra Leia Senteret til AMFI Rørvik. I både areal og antall butikker vil senteret bli omtrent dobbelt så stort som det er i dag. Nyåpning av det som skal bli AMFI Rørvik er planlagt mot slutten av 2018. Besøk senterets nettside på leiasenteret.no.

Leiasenteret er den viktigste møteplassen for handlende i Vikna kommune
- 3 -
Thon Eiendom - Leia Senteret

Marked/kundegrunnlag

Handelsregionen Ytre Namdal består i hovedsak av kommunene Leka, Nærøy og Vikna, men også med et betydelig innslag fra Bindal kommune. Det bor til sammen omtrent 11 500 personer i regionen.

I følge SSBs (middels) fremskriving av folketallet til 2040, vil økningen i folketallet i Vikna kommune være på over 20 %. Også nabokommunen Nærøy vil ha en vekst i samme periode ut fra en middels beregning på over 12 %.

- 4 -
Thon Eiendom - Leia Senteret

Omsetning

Senteret hadde i 2017 en omsetning på 188 millioner kroner, en nedgang på 2 prosent fra 2016. Forventet omsetning etter utbygging er 300 millioner.

Omsetningsutvikling frem til 2017

År Omsetning Endring
2011 154 017 525
2012 153 410 590 0%
2013 161 857 874 6%
2014 186 902 932 15%
2015 190 082 708 2%
2016 192 388 643 1%
2017 187 787 647 -2%
- 5 -
Thon Eiendom - Leia Senteret

Kommentar til diagrammet:
Senteret utvikles kontinuerlig for å kunne gi kundene en god handleopplevelse.

Det er forventet positiv omsetning for 2018
- 6 -
Thon Eiendom - Leia Senteret

Omsetning per bransje – tall i millioner

2016 2017 Endring
Hus og Hjem 10 14 36,2 %
Klær, Sko, Reiseeffekter 11 10 -4,5 %
Mat og Drikke 130 123 -5,2 %
Servering 5 4 -18,2 %
Service og Tjenesteytende 2 1 -63,1 %
Spesialbutikker 35 36 3,1 %

Kommentar til tabell:
Tabellen viser omsetning for de ulike bransjene på senteret fra de to siste årene.

Kommentar til diagrammet:
Diagrammet viser omsetning for de ulike bransjene på senteret fra de to siste årene.

- 7 -
Thon Eiendom - Leia Senteret

Butikkmiks

Senteret har butikker innenfor både klær, sko, mat & drikke, hjem/interiør, bygg og spesialbutikker. Det finnes 12 butikker på senteret, men det skal etter planen bli totalt 30 butikker etter utbygging.

Noen av våre største butikker:

Coop Mega / Vinmonopolet / Princess / Skoringen / Kitch'n

- 8 -
Thon Eiendom - Leia Senteret

Praktisk informasjon

  • Gratis parkeringsplasser 165
  • Stellerom Ja
  • Gratis nettilgang Leia Kafé

Det er planlagt bygging av parkeringskjeller, og der skal det bli plass til omtrent 65 parkeringsplasser. Med de parkeringsplassene som finnes ute i dag, blir det til sammen 165 parkeringsplasser når utbyggingen er ferdig.

- 9 -
Thon Eiendom - Leia Senteret

Nærmiljøet

Leia Senteret ligger ved Rørvik havn, sentralt plassert i Rørvik sentrum. Rørvik er et trafikk-knutepunkt med daglig anløp av hurtigrute og flyforbindelse fire ganger pr. dag mellom Rørvik-Namsos-Trondheim. Det er daglig buss- og hurtigbåtforbindelse til nabokommunene og til Namsos.

  • 3 min
  • 1 time 24 min
- 10 -
Illustrasjonsbilde av dekor

Ønsker du å vite mer?

Leia Senteret, Strandgata 13, 7900 Rørvik

Besøk senterets nettside på leiasenteret.no

Eva Johansen

Eiendomssjef Thon Midt/Nord, Kjøpesenter

959 77 960 / eva.johansen@olavthon.no
Send e-post

Kjell Skjevelnes

Senterleder

97063896 / kjell.skjevelnes@olavthon.no
Send e-post

THON EIENDOM – En del av Olav Thon Gruppen
Stenersgata 2A, Postboks 489 Sentrum, 0105 Oslo. Telefon: +47 23 08 00 00