Utbygging av Lagunen

Lagunen blir større, og byggearbeidene pågår nå. Totalt består første byggetrinn i etablering av omtrent 50 000 m² ny bygningsmasse fordelt på ulike formål som handel, servering, fellesarealer, uteområder og parkering. Det første byggetrinnet er forventet ferdig november 2018.

Byggearbeidene med Lagunens utvidelse pågår i 2018. Arbeidet innebærer fortetting og urban struktur, med kvartaler, gågater og allmenninger, levende fasader, parkering under bakken, et utvidet handels- og serveringstilbud – og ikke minst etablering av kino og treningssenter.

50 000 nye kvadratmeter

Totalt består dette første byggetrinnet i etablering av rundt 50 000 m² ny bygningsmasse fordelt på ulike formål som handel, servering, fellesarealer, uteområder og parkering.

Utvidelsen gjør at senteret integreres med buss- og bybaneterminal til det største kollektivknutepunktet utenfor Bergen sentrum.

Økt boligbygging i nabolaget

I tillegg vil økt boligbygging i Lagunens nabolag i søndre bydeler i Bergen ytterligere bidra til å gjøre Lagunen til landets mest spennende handelsopplevelse. 

Øvre torg er slik det blir når man kommer med bybanen til Lagunen i 2018/19

Oversiktsbilde som viser ferdig utvidelse høsten 2019 etter at kino og treningssenter er åpnet // Bilde tatt under byggningen i september 2017. 

Lurer du på noe om nye Lagunen?

Lagunen Storsenter

Lagunen Storsenter er Bergensregionens desidert største motehus med over 50 motebutikker. Kjøpesenteret ligger i bydelen Fana i Bergen og ble åpnet i 1985. Her finnes over 160 virksomheter, hvorav 135 butikker, serveringssteder og øvrige service- og tjenestetilbud.

Les mer om Lagunen Storsenter