Thon Eiendom - Lagunen Storsenter

Omsetning per bransje – tall i millioner

2016 2017 Endring
Annen detaljhandel 39 39 -0,7 %
Hus og Hjem 696 627 -10 %
Klær, Sko, Reiseeffekter 598 552 -7,6 %
Mat og Drikke 709 612 -13,7 %
Servering 125 118 -5,5 %
Service og Tjenesteytende 115 116 0,8 %
Spesialbutikker 819 762 -7 %

Kommentar til tabell:
Tabellen viser omsetning for de ulike bransjene på senteret fra de to siste årene.

Kommentar til diagrammet:
Diagrammet viser omsetning for de ulike bransjene på senteret fra de to siste årene.

- 0 -