Thon Eiendom - Lagunen Storsenter

Utbygging av Lagunen

Lagunen blir større, og byggearbeidene pågår nå. Det første byggetrinnet er forventet ferdig november 2018.

50 000 nye kvadratmeter

Totalt består første byggetrinn i etablering av omtrent 50 000 m² ny bygningsmasse fordelt på ulike formål som handel, servering, fellesarealer, uteområder og parkering – og ikke minst etablering av kino og treningssenter. Byggearbeidet innebærer også fortetting og urban struktur, med kvartaler, gågater og allmenninger og levende fasader. 

Utvidelsen gjør at senteret integreres med buss- og bybaneterminal til det største kollektivknutepunktet utenfor Bergen sentrum.

Økt boligbygging i nabolaget

I tillegg vil økt boligbygging i Lagunens nabolag i søndre bydeler i Bergen ytterligere bidra til å gjøre Lagunen til landets mest spennende handelsopplevelse. 

- 0 -