Thon Eiendom - Kvadrat

Omsetning per bransje – tall i millioner

2016 2017 Endring
Annen detaljhandel 2 1 -34,5 %
Hus og Hjem 455 504 10,9 %
Klær, Sko, Reiseeffekter 672 652 -3 %
Mat og Drikke 427 463 8,4 %
Servering 144 158 10 %
Service og Tjenesteytende 55 58 5,9 %
Spesialbutikker 451 471 4,5 %

Kommentar til tabell:
Tabellen viser omsetning for de ulike bransjene på senteret fra de to siste årene.

Kommentar til diagrammet:
Diagrammet viser omsetning for de ulike bransjene på senteret fra de to siste årene.

- 0 -