Thon Eiendom - Jessheim Storsenter

Omsetning per bransje – tall i millioner

2016 2017 Endring
Hus og Hjem 273 234 16,4 %
Klær, Sko, Reiseeffekter 462 466 -1 %
Mat og Drikke 306 330 -7,3 %
Servering 240 241 -0,2 %
Service og Tjenesteytende 113 143 -20,8 %
Spesialbutikker 419 374 12,1 %

Kommentar til tabell:
Tabellen viser omsetning for de ulike bransjene på senteret fra de to siste årene.

Kommentar til diagrammet:
Diagrammet viser omsetning for de ulike bransjene på senteret fra de to siste årene.

- 0 -