Thon Eiendom - Jessheim Storsenter

Omsetning per bransje – tall i millioner

2016 2017 Endring
Hus og Hjem 234 273 16,4 %
Klær, Sko, Reiseeffekter 466 462 -1 %
Mat og Drikke 330 306 -7,3 %
Servering 241 240 -0,2 %
Service og Tjenesteytende 143 113 -20,8 %
Spesialbutikker 374 419 12,1 %

Kommentar til tabell:
Tabellen viser omsetning for de ulike bransjene på senteret fra de to siste årene.

Kommentar til diagrammet:
Diagrammet viser omsetning for de ulike bransjene på senteret fra de to siste årene.

- 0 -