Thon Eiendom - Gunerius

Omsetning per bransje – tall i millioner

2016 2017 Endring
Hus og Hjem 44 45 1,8 %
Klær, Sko, Reiseeffekter 109 105 -3,2 %
Mat og Drikke 68 55 -19,6 %
Servering 16 16 3,1 %
Service og Tjenesteytende 0 0 0 %
Spesialbutikker 103 106 2,7 %

Kommentar til tabell:
Tabellen viser omsetning for de ulike bransjene på senteret fra de to siste årene.

Kommentar til diagrammet:
Diagrammet viser omsetning for de ulike bransjene på senteret fra de to siste årene.

- 0 -