Thon Eiendom - Gunerius

Omsetning

Gunerius hadde i 2017 en omsetning på 327 millioner kroner, en nedgang på 3 prosent fra 2016.

Omsetningsutvikling frem til 2017

År Omsetning Endring
2011 333 990 048
2012 331 114 153 -1%
2013 329 619 558 0%
2014 334 012 456 1%
2015 334 549 898 0%
2016 340 077 574 2%
2017 327 686 501 -4%
- 0 -