Thon Eiendom - Grønland Basar

Omsetning per bransje – tall i millioner

2016 2017 Endring
Hus og Hjem 14 17 18,2 %
Klær, Sko, Reiseeffekter 7 8 10,8 %
Mat og Drikke 98 98 -0,1 %
Servering 29 30 4,8 %
Service og Tjenesteytende 6 13 111,5 %
Spesialbutikker 29 27 -6,2 %

Kommentar til tabell:
Tabellen viser omsetning for de ulike bransjene på senteret fra de to siste årene.

Kommentar til diagrammet:
Diagrammet viser omsetning for de ulike bransjene på senteret fra de to siste årene.

- 0 -