Thon Eiendom - Charlottenbergs Shoppingcenter

Kommentar til diagrammet:
Utviklingen siden 2009 har vært stabil. Senteret utvikles kontinuerlig for å kunne gi kundene en god handleopplevelse.

Forventet omsetning for 2018 er 3,3 mrd
- 0 -