Ønsker du å vite mer?

Charlottenbergs Shoppingcenter, Helga Görlins gata 1, 673 32 Charlottenberg

Besøk senterets nettside på charlottenbergsshopping.se

Simen Brekke Olsen

Utviklingssjef, Thon Eiendom

915 11 378 / simen.brekke.olsen@olavthon.no
Send e-post

Tore Paulsen

Driftssjef

951 42 513 / tore.paulsen@olavthon.se
Send e-post

THON EIENDOM – En del av Olav Thon Gruppen
Stenersgata 2A, Postboks 489 Sentrum, 0105 Oslo. Telefon: +47 23 08 00 00