Thon Eiendom - Bjørneparken Kjøpesenter

Omsetning per bransje – tall i millioner

2016 2017 Endring
Annen detaljhandel 0 5 0 %
Hus og Hjem 19 18 -5,8 %
Klær, Sko, Reiseeffekter 27 38 41,3 %
Mat og Drikke 98 98 0,4 %
Servering 37 38 1,7 %
Spesialbutikker 21 36 69,7 %

Kommentar til tabell:
Tabellen viser omsetning for de ulike bransjene på senteret fra de to siste årene.

Kommentar til diagrammet:
Diagrammet viser omsetning for de ulike bransjene på senteret fra de to siste årene.

- 0 -