Thon Eiendom - Bergen Storsenter

Omsetning per bransje – tall i millioner

2016 2017 Endring
Hus og Hjem 206 206 0,2 %
Klær, Sko, Reiseeffekter 189 175 -7,4 %
Mat og Drikke 364 380 4,3 %
Servering 68 72 5,8 %
Service og Tjenesteytende 21 20 -2,5 %
Spesialbutikker 249 249 0 %

Kommentar til tabell:
Tabellen viser omsetning for de ulike bransjene på senteret fra de to siste årene.

Kommentar til diagrammet:
Diagrammet viser omsetning for de ulike bransjene på senteret fra de to siste årene.

- 0 -