Thon Eiendom - Arkaden

Omsetning per bransje – tall i millioner

2016 2017 Endring
Hus og Hjem 51 64 25,2 %
Klær, Sko, Reiseeffekter 65 69 6,3 %
Mat og Drikke 13 13 3,3 %
Servering 13 14 3,7 %
Service og Tjenesteytende 15 14 -9,2 %
Spesialbutikker 45 46 1,3 %

Kommentar til tabell:
Tabellen viser omsetning for de ulike bransjene på senteret fra de to siste årene.

Kommentar til diagrammet:
Diagrammet viser omsetning for de ulike bransjene på senteret fra de to siste årene.

- 0 -