Thon Eiendom - AMFI Voss

Omsetning per bransje – tall i millioner

2016 2017 Endring
Annen detaljhandel 64 65 1,6 %
Hus og Hjem 49 48 -2,5 %
Klær, Sko, Reiseeffekter 77 74 -3,4 %
Mat og Drikke 111 112 0,6 %
Servering 5 5 -3,9 %
Service og Tjenesteytende 12 11 -11,1 %
Spesialbutikker 72 81 12 %

Kommentar til tabell:
Tabellen viser omsetning for de ulike bransjene på senteret fra de to siste årene.

Kommentar til diagrammet:
Diagrammet viser omsetning for de ulike bransjene på senteret fra de to siste årene.

- 0 -