Thon Eiendom - AMFI Verdal

Omsetning per bransje – tall i millioner

2016 2017 Endring
Annen detaljhandel 9 3 -63,1 %
Hus og Hjem 31 60 93,9 %
Klær, Sko, Reiseeffekter 41 41 0,2 %
Mat og Drikke 116 111 -4,1 %
Servering 9 14 56 %
Service og Tjenesteytende 50 50 -0,2 %
Spesialbutikker 89 87 -2,2 %

Kommentar til tabell:
Tabellen viser omsetning for de ulike bransjene på senteret fra de to siste årene.

Kommentar til diagrammet:
Diagrammet viser omsetning for de ulike bransjene på senteret fra de to siste årene.

- 0 -