Thon Eiendom - AMFI Valdres

Omsetning per bransje – tall i millioner

2016 2017 Endring
Hus og Hjem 132 138 4,1 %
Klær, Sko, Reiseeffekter 20 18 -9,6 %
Mat og Drikke 58 58 -1 %
Servering 5 4 -2 %
Spesialbutikker 51 57 11 %

Kommentar til tabell:
Tabellen viser omsetning for de ulike bransjene på senteret fra de to siste årene.

Kommentar til diagrammet:
Diagrammet viser omsetning for de ulike bransjene på senteret fra de to siste årene.

- 0 -