Thon Eiendom - AMFI Valdres

Omsetning

AMFI Valdres hadde i 2017 en omsetning på 275 millioner kroner, noe som er en økning på 3 prosent mot året før.

Omsetningsutvikling frem til 2017

År Omsetning Endring
2011 218 739 278
2012 240 803 453 10%
2013 236 213 518 -2%
2014 241 545 446 2%
2015 249 475 060 3%
2016 266 941 143 7%
2017 275 407 844 3%
- 0 -