Thon Eiendom - AMFI Vågsbygd

Omsetning per bransje – tall i millioner

2016 2017 Endring
Hus og Hjem 55 56 2 %
Klær, Sko, Reiseeffekter 80 78 -2,4 %
Mat og Drikke 270 267 -1,2 %
Servering 13 23 74,8 %
Service og Tjenesteytende 8 8 -4,4 %
Spesialbutikker 109 106 -3 %

Kommentar til tabell:
Tabellen viser omsetning for de ulike bransjene på senteret fra de to siste årene.

Kommentar til diagrammet:
Diagrammet viser omsetning for de ulike bransjene på senteret fra de to siste årene.

- 0 -