Thon Eiendom - AMFI Vågen

Omsetning per bransje – tall i millioner

2016 2017 Endring
Hus og Hjem 45 45 0,4 %
Klær, Sko, Reiseeffekter 138 130 -5,8 %
Mat og Drikke 257 263 2,2 %
Servering 88 85 -3,1 %
Service og Tjenesteytende 22 24 10,4 %
Spesialbutikker 128 124 -3,2 %

Kommentar til tabell:
Tabellen viser omsetning for de ulike bransjene på senteret fra de to siste årene.

Kommentar til diagrammet:
Diagrammet viser omsetning for de ulike bransjene på senteret fra de to siste årene.

- 0 -