Thon Eiendom - AMFI Vågen

Omsetning

AMFI Vågen hadde i 2017 en omsetning på 671 millioner kroner, noe som er en nedgang på 1 prosent mot året før.

Omsetningsutvikling frem til 2017

År Omsetning Endring
2011 640 043 491
2012 659 004 455 3%
2013 681 834 662 3%
2014 720 370 033 6%
2015 702 226 461 -3%
2016 677 540 179 -4%
2017 670 799 359 -1%
- 0 -