Thon Eiendom - AMFI Ulsteinvik

Omsetning per bransje – tall i millioner

2016 2017 Endring
Hus og Hjem 20 24 18,5 %
Klær, Sko, Reiseeffekter 61 57 -5,4 %
Mat og Drikke 99 103 4,2 %
Servering 3 3 -1,3 %
Spesialbutikker 68 69 2,3 %

Kommentar til tabell:
Tabellen viser omsetning for de ulike bransjene på senteret fra de to siste årene.

Kommentar til diagrammet:
Diagrammet viser omsetning for de ulike bransjene på senteret fra de to siste årene.

- 0 -