Thon Eiendom - AMFI Ulsteinvik

Omsetning per bransje – tall i millioner

2016 2017 Endring
Hus og Hjem 24 20 18,5 %
Klær, Sko, Reiseeffekter 57 61 -5,4 %
Mat og Drikke 103 99 4,2 %
Servering 3 3 -1,3 %
Spesialbutikker 69 68 2,3 %

Kommentar til tabell:
Tabellen viser omsetning for de ulike bransjene på senteret fra de to siste årene.

Kommentar til diagrammet:
Diagrammet viser omsetning for de ulike bransjene på senteret fra de to siste årene.

- 0 -