Thon Eiendom - AMFI Ullevaal

Omsetning per bransje – tall i millioner

2016 2017 Endring
Annen detaljhandel 9 8 5,8 %
Hus og Hjem 73 77 -4,7 %
Klær, Sko, Reiseeffekter 42 45 -6 %
Mat og Drikke 277 270 2,3 %
Servering 52 55 -5 %
Service og Tjenesteytende 41 20 106,7 %
Spesialbutikker 208 194 6,9 %

Kommentar til tabell:
Tabellen viser omsetning for de ulike bransjene på senteret fra de to siste årene.

Kommentar til diagrammet:
Diagrammet viser omsetning for de ulike bransjene på senteret fra de to siste årene.

- 0 -