Thon Eiendom - AMFI Ullevaal

Omsetning per bransje – tall i millioner

2016 2017 Endring
Annen detaljhandel 8 9 5,8 %
Hus og Hjem 77 73 -4,7 %
Klær, Sko, Reiseeffekter 45 42 -6 %
Mat og Drikke 270 277 2,3 %
Servering 55 52 -5 %
Service og Tjenesteytende 20 41 106,7 %
Spesialbutikker 194 208 6,9 %

Kommentar til tabell:
Tabellen viser omsetning for de ulike bransjene på senteret fra de to siste årene.

Kommentar til diagrammet:
Diagrammet viser omsetning for de ulike bransjene på senteret fra de to siste årene.

- 0 -