Thon Eiendom - AMFI Tynset

Omsetning per bransje – tall i millioner

2016 2017 Endring
Annen detaljhandel 0 2 -100 %
Hus og Hjem 57 57 0,4 %
Klær, Sko, Reiseeffekter 34 36 -5,8 %
Mat og Drikke 75 74 1,8 %
Servering 6 5 12,6 %
Service og Tjenesteytende 7 7 1,9 %
Spesialbutikker 13 9 55,5 %

Kommentar til tabell:
Tabellen viser omsetning for de ulike bransjene på senteret fra de to siste årene.

Kommentar til diagrammet:
Diagrammet viser omsetning for de ulike bransjene på senteret fra de to siste årene.

- 0 -