Thon Eiendom - AMFI Svolvær

Omsetning per bransje – tall i millioner

2016 2017 Endring
Hus og Hjem 33 61 87 %
Klær, Sko, Reiseeffekter 63 64 0,5 %
Mat og Drikke 209 212 1,4 %
Servering 11 13 11,9 %
Service og Tjenesteytende 3 3 -12,3 %
Spesialbutikker 97 104 7,4 %

Kommentar til tabell:
Tabellen viser omsetning for de ulike bransjene på senteret fra de to siste årene.

Kommentar til diagrammet:
Diagrammet viser omsetning for de ulike bransjene på senteret fra de to siste årene.

- 0 -