Thon Eiendom - AMFI Svolvær

Omsetning

AMFI Svolvær hadde i 2017 en omsetning på 456 millioner kroner. Det tilsvarer en økning på 10% sammenliknet med 2016.

Omsetningsutvikling frem til 2017

År Omsetning Endring
2012 301 713 233 -1%
2013 302 942 934 0%
2014 326 146 581 8%
2015 386 326 423 18%
2016 416 157 741 8%
2017 456 051 372 10%
- 0 -