Thon Eiendom - AMFI Stord

Omsetning per bransje – tall i millioner

2016 2017 Endring
Annen detaljhandel 0 0 -100 %
Hus og Hjem 39 37 -6,6 %
Klær, Sko, Reiseeffekter 99 95 -4,4 %
Mat og Drikke 122 118 -2,9 %
Servering 6 10 87,6 %
Service og Tjenesteytende 5 5 3,4 %
Spesialbutikker 143 146 1,8 %
- 0 -