Thon Eiendom - AMFI Stord

Omsetning per bransje – tall i millioner

2016 2017 Endring
Annen detaljhandel 0 0 -100 %
Hus og Hjem 37 39 -6,6 %
Klær, Sko, Reiseeffekter 95 99 -4,4 %
Mat og Drikke 118 122 -2,9 %
Servering 10 6 87,6 %
Service og Tjenesteytende 5 5 3,4 %
Spesialbutikker 146 143 1,8 %
- 0 -