Thon Eiendom - AMFI Stord

Omsetning

Forventet omsetning for 2018 er 421 millioner kroner.

Omsetningsutvikling frem til 2017

År Omsetning Endring
2012 391 107 497 5%
2013 395 663 767 1%
2014 408 640 553 3%
2015 420 377 556 3%
2016 413 233 039 -2%
2017 410 323 338 -1%
- 0 -