Thon Eiendom - AMFI Steinkjer

Omsetning per bransje – tall i millioner

2016 2017 Endring
Hus og Hjem 229 241 5,1 %
Klær, Sko, Reiseeffekter 238 224 -5,9 %
Mat og Drikke 555 546 -1,6 %
Servering 85 90 5,3 %
Service og Tjenesteytende 17 16 -8,4 %
Spesialbutikker 327 322 -1,6 %

Kommentar til tabell:
Tabellen viser omsetning for de ulike bransjene på senteret fra de to siste årene.

Kommentar til diagrammet:
Diagrammet viser omsetning for de ulike bransjene på senteret fra de to siste årene.

- 0 -