Thon Eiendom - AMFI Sogningen

Omsetning per bransje – tall i millioner

2016 2017 Endring
Hus og Hjem 94 92 2,6 %
Klær, Sko, Reiseeffekter 106 110 -4 %
Mat og Drikke 202 211 -4,2 %
Servering 20 18 12,6 %
Service og Tjenesteytende 6 7 -5,5 %
Spesialbutikker 117 122 -3,8 %

Kommentar til tabell:
Tabellen viser omsetning for de ulike bransjene på senteret fra de to siste årene.

Kommentar til diagrammet:
Diagrammet viser omsetning for de ulike bransjene på senteret fra de to siste årene.

- 0 -