Thon Eiendom - AMFI Sogningen

Omsetning

AMFI Sogningen hadde i 2017 en omsetning på 546 millioner kroner. Forventet omsetning i 2018 er 575 millioner.

Omsetningsutvikling frem til 2017

År Omsetning Endring
2012 479 591 062 5%
2013 485 500 337 1%
2014 520 527 967 7%
2015 560 832 922 8%
2016 559 592 290 0%
2017 546 035 867 -2%
- 0 -