Thon Eiendom - AMFI Skansen

Omsetning per bransje – tall i millioner

2016 2017 Endring
Hus og Hjem 13 26 104,9 %
Klær, Sko, Reiseeffekter 18 47 164,2 %
Mat og Drikke 20 71 249,4 %
Servering 1 7 374,2 %
Spesialbutikker 26 83 213,9 %

Kommentar til tabell:
Tabellen viser omsetning for de ulike bransjene på senteret fra de to siste årene.

Kommentar til diagrammet:
Diagrammet viser omsetning for de ulike bransjene på senteret fra de to siste årene.

- 0 -