Thon Eiendom - AMFI Skansen

Omsetning

AMFI Skansen hadde i 2017 en omsetning på 233 millioner, med en økning på 197% fra åpningsåret 2016. 

Omsetningsutvikling frem til 2017

År Omsetning Endring
2016 78 637 100
2017 233 691 889 197%
- 0 -