Thon Eiendom - AMFI Roseby

Omsetning per bransje – tall i millioner

2016 2017 Endring
Annen detaljhandel 46 47 2,8 %
Hus og Hjem 292 303 3,8 %
Klær, Sko, Reiseeffekter 207 197 -4,8 %
Mat og Drikke 89 93 4,5 %
Servering 69 71 3,2 %
Service og Tjenesteytende 19 21 7,9 %
Spesialbutikker 259 265 2,4 %

Kommentar til tabell:
Tabellen viser omsetning for de ulike bransjene på senteret fra de to siste årene.

Kommentar til diagrammet:
Diagrammet viser omsetning for de ulike bransjene på senteret fra de to siste årene.

- 0 -