Thon Eiendom - AMFI Raufoss

Omsetning per bransje – tall i millioner

2016 2017 Endring
Hus og Hjem 64 42 52,4 %
Klær, Sko, Reiseeffekter 43 48 -11,3 %
Mat og Drikke 111 113 -1,7 %
Servering 8 9 -12,8 %
Service og Tjenesteytende 14 9 55,2 %
Spesialbutikker 111 110 0,9 %

Kommentar til tabell:
Tabellen viser omsetning for de ulike bransjene på senteret fra de to siste årene.

Kommentar til diagrammet:
Diagrammet viser omsetning for de ulike bransjene på senteret fra de to siste årene.

- 0 -