Thon Eiendom - AMFI Raufoss

Omsetning per bransje – tall i millioner

2016 2017 Endring
Hus og Hjem 42 64 52,4 %
Klær, Sko, Reiseeffekter 48 43 -11,3 %
Mat og Drikke 113 111 -1,7 %
Servering 9 8 -12,8 %
Service og Tjenesteytende 9 14 55,2 %
Spesialbutikker 110 111 0,9 %

Kommentar til tabell:
Tabellen viser omsetning for de ulike bransjene på senteret fra de to siste årene.

Kommentar til diagrammet:
Diagrammet viser omsetning for de ulike bransjene på senteret fra de to siste årene.

- 0 -