Thon Eiendom - AMFI Pyramiden

Omsetning per bransje – tall i millioner

2016 2017 Endring
Annen detaljhandel 18 19 0,7 %
Hus og Hjem 64 67 5,7 %
Klær, Sko, Reiseeffekter 69 69 0,3 %
Mat og Drikke 222 194 -12,5 %
Servering 21 21 2,2 %
Service og Tjenesteytende 15 17 14,4 %
Spesialbutikker 156 161 3 %

Kommentar til tabell:
Tabellen viser omsetning for de ulike bransjene på senteret fra de to siste årene.

Kommentar til diagrammet:
Diagrammet viser omsetning for de ulike bransjene på senteret fra de to siste årene.

- 0 -