Thon Eiendom - AMFI Otta

Omsetning per bransje – tall i millioner

2016 2017 Endring
Hus og Hjem 81 80 0,2 %
Klær, Sko, Reiseeffekter 55 57 -3,3 %
Mat og Drikke 169 143 18,5 %
Servering 8 8 1,1 %
Spesialbutikker 62 67 -7,4 %

Kommentar til tabell:
Tabellen viser omsetning for de ulike bransjene på senteret fra de to siste årene.

Kommentar til diagrammet:
Diagrammet viser omsetning for de ulike bransjene på senteret fra de to siste årene.

- 0 -