Thon Eiendom - AMFI Otta

Omsetning per bransje – tall i millioner

2016 2017 Endring
Hus og Hjem 80 81 0,2 %
Klær, Sko, Reiseeffekter 57 55 -3,3 %
Mat og Drikke 143 169 18,5 %
Servering 8 8 1,1 %
Spesialbutikker 67 62 -7,4 %

Kommentar til tabell:
Tabellen viser omsetning for de ulike bransjene på senteret fra de to siste årene.

Kommentar til diagrammet:
Diagrammet viser omsetning for de ulike bransjene på senteret fra de to siste årene.

- 0 -