Thon Eiendom - AMFI Otta

Omsetning

AMFI Otta hadde i 2017 en omsetning på 375 millioner kroner, en oppgang på 6 prosent fra 2016. 

Omsetningsutvikling frem til 2017

År Omsetning Endring
2012 189 032 595 1%
2013 194 469 793 3%
2014 334 244 991 72%
2015 347 484 361 4%
2016 355 148 387 2%
2017 375 045 365 6%
- 0 -