Thon Eiendom - AMFI Os

Omsetning per bransje – tall i millioner

2016 2017 Endring
Hus og Hjem 148 154 3,7 %
Klær, Sko, Reiseeffekter 81 79 -2,1 %
Mat og Drikke 167 166 -0,9 %
Servering 11 11 -2,3 %
Service og Tjenesteytende 16 16 -1,1 %
Spesialbutikker 144 154 7 %

Kommentar til tabell:
Tabellen viser omsetning for de ulike bransjene på senteret fra de to siste årene.

Kommentar til diagrammet:
Diagrammet viser omsetning for de ulike bransjene på senteret fra de to siste årene.

- 0 -