Thon Eiendom - AMFI Ørsta

Omsetning per bransje – tall i millioner

2016 2017 Endring
Hus og Hjem 70 93 32 %
Klær, Sko, Reiseeffekter 85 84 -2 %
Mat og Drikke 126 98 -21,9 %
Servering 14 15 4,9 %
Service og Tjenesteytende 4 3 -15,7 %
Spesialbutikker 88 94 7,2 %

Kommentar til tabell:
Tabellen viser omsetning for de ulike bransjene på senteret fra de to siste årene.

Kommentar til diagrammet:
Diagrammet viser omsetning for de ulike bransjene på senteret fra de to siste årene.

- 0 -