Thon Eiendom - AMFI Ørsta

Omsetning

I 2017 hadde AMFI Ørsta en omsetning på 386 millioner, og holder seg stabilt sammenlignet med året før.

Omsetningsutvikling frem til 2017

År Omsetning Endring
2011 277 135 392
2012 291 801 724 5%
2013 334 674 469 15%
2014 357 960 519 7%
2015 376 854 890 5%
2016 386 746 089 3%
2017 386 426 835 0%
- 0 -