Thon Eiendom - AMFI Orkanger

Omsetning per bransje – tall i millioner

2016 2017 Endring
Hus og Hjem 118 123 4,7 %
Klær, Sko, Reiseeffekter 137 139 1,5 %
Mat og Drikke 278 277 -0,3 %
Servering 26 29 7,9 %
Service og Tjenesteytende 9 9 0,5 %
Spesialbutikker 176 189 7,6 %

Kommentar til tabell:
Tabellen viser omsetning for de ulike bransjene på senteret fra de to siste årene.

Kommentar til diagrammet:
Diagrammet viser omsetning for de ulike bransjene på senteret fra de to siste årene.

- 0 -