Thon Eiendom - AMFI Nordfjord

Omsetning per bransje – tall i millioner

2016 2017 Endring
Hus og Hjem 55 27 103 %
Klær, Sko, Reiseeffekter 49 26 91 %
Mat og Drikke 178 106 68,3 %
Servering 7 4 50,8 %
Service og Tjenesteytende 4 4 2,7 %
Spesialbutikker 70 32 121,3 %

Kommentar til tabell:
Tabellen viser omsetning for de ulike bransjene på senteret fra de to siste årene.

Kommentar til diagrammet:
Diagrammet viser omsetning for de ulike bransjene på senteret fra de to siste årene.

- 0 -