Thon Eiendom - AMFI Nordfjord

Omsetning

Omsetningen i 2017 var 362 millioner. Senteret hadde en økning på 83% fra 2016. 

Omsetningsutvikling frem til 2017

År Omsetning Endring
2012 117 320 689 2%
2013 120 278 985 3%
2014 122 816 449 2%
2015 128 597 227 5%
2016 198 602 477 54%
2017 362 963 078 83%
- 0 -