Thon Eiendom - AMFI Nesttun

Omsetning per bransje – tall i millioner

2016 2017 Endring
Hus og Hjem 19 20 -5,6 %
Klær, Sko, Reiseeffekter 35 35 -0,3 %
Mat og Drikke 178 157 13,4 %
Servering 12 12 4,3 %
Service og Tjenesteytende 7 8 -1,8 %
Spesialbutikker 95 80 19 %

Kommentar til tabell:
Tabellen viser omsetning for de ulike bransjene på senteret fra de to siste årene.

Kommentar til diagrammet:
Diagrammet viser omsetning for de ulike bransjene på senteret fra de to siste årene.

- 0 -