Thon Eiendom - AMFI Narvik

Omsetning per bransje – tall i millioner

2017 2018 Endring
Hus og Hjem 39 41 4,7 %
Klær, Sko, Reiseeffekter 103 103 -0,6 %
Mat og Drikke 51 48 -6,7 %
Servering 34 35 2,8 %
Service og Tjenesteytende 3 4 9,5 %
Spesialbutikker 121 127 5,3 %

Kommentar til tabell:
Tabellen viser omsetning for de ulike bransjene på senteret fra de to siste årene.

Kommentar til diagrammet:
Diagrammet viser omsetning for de ulike bransjene på senteret fra de to siste årene.

- 0 -