Thon Eiendom - AMFI Narvik

Omsetning per bransje – tall i millioner

2016 2017 Endring
Hus og Hjem 39 36 6,8 %
Klær, Sko, Reiseeffekter 103 105 -1,4 %
Mat og Drikke 51 50 2,7 %
Servering 34 34 -0,6 %
Service og Tjenesteytende 3 4 -4,7 %
Spesialbutikker 121 113 6,9 %

Kommentar til tabell:
Tabellen viser omsetning for de ulike bransjene på senteret fra de to siste årene.

Kommentar til diagrammet:
Diagrammet viser omsetning for de ulike bransjene på senteret fra de to siste årene.

- 0 -