Thon Eiendom - AMFI Narvik

Marked/kundegrunnlag

AMFI Narvik er et senter for alle - et familiesenter i hjertet av Narvik sentrum.

Ny Hålogalandsbru (åpning i 2017) vil knytte store markeder ennå nærmere oss med flere forventende effekter som også er positiv for handel.

Primærmarked: Narvik kommune og nærliggende kommuner med til sammen 38 900 innbyggere. Sekundærmarked: Nærliggende byer med til sammen 42 000 innbyggere.

- 0 -