Thon Eiendom - AMFI Nærbø

Omsetning per bransje – tall i millioner

2016 2017 Endring
Hus og Hjem 68 73 8,3 %
Klær, Sko, Reiseeffekter 18 18 0,3 %
Mat og Drikke 208 198 -5 %
Service og Tjenesteytende 3 3 -9,8 %
Spesialbutikker 82 85 3,1 %

Kommentar til tabell:
Tabellen viser omsetning for de ulike bransjene på senteret fra de to siste årene.

Kommentar til diagrammet:
Diagrammet viser omsetning for de ulike bransjene på senteret fra de to siste årene.

- 0 -