Thon Eiendom - AMFI Namsos

Omsetning per bransje – tall i millioner

2016 2017 Endring
Hus og Hjem 16 18 -10,4 %
Klær, Sko, Reiseeffekter 29 31 -5,6 %
Mat og Drikke 93 82 12,6 %
Servering 8 8 1,3 %
Service og Tjenesteytende 3 3 -4 %
Spesialbutikker 71 69 3,9 %

Kommentar til tabell:
Tabellen viser omsetning for de ulike bransjene på senteret fra de to siste årene.

Kommentar til diagrammet:
Diagrammet viser omsetning for de ulike bransjene på senteret fra de to siste årene.

- 0 -