Thon Eiendom - AMFI Namsos

Omsetning

AMFI Namsos hadde i 2017 en omsetning på 219,7 millioner. Forventet omsetning i 2018 er 223 millioner. 

Omsetningsutvikling frem til 2017

År Omsetning Endring
2012 219 091 481 -1%
2013 219 605 681 0%
2014 217 274 396 -1%
2015 220 395 618 1%
2016 210 313 473 -5%
2017 219 756 137 4%
- 0 -